น้องมีนา

ด.ญ.ธนพร สื่อสวัสดิ์วณิชย์
อายุเข้า 2 ขวบ น้ำหนัก 12 กก.ส 84 ซ.ม.

- ถ่ายแบบ แฟชั่นเด็ก Varimi Princess
- เสื้อผ้าแบรนด์ Guzberry
- ถ่ายแบบ Gusjangkids
- ถ่ายแบบเสื้อผ้าเด็ก Angel Princess Kids
- ถ่ายแบบนิตยาสาร IMpossible - Magazine
อื่นๆ

การติดต่อกับผู้ปกครองน้องโดยตรง
แม่ต้าร์ 063-4789154
ID:tar.154

การติดต่อผ่านทางหน้าเฟรชบุ๊ค
Fantar Phrmoon


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )