ด.ช.ช ช้าง ทวีศักดิ์

อายุ 7 ปี กว่า
จังหวัดนครปฐม
เรียนเทควันโด กลองชุด เปียนโน
ชอบร้อง เต้น
กล้าแสดงออก
อารมณ์ดี รื่นเริง

การติดต่อกับผู้ปกครอง
แม่แดง 0948281955
การติดต่อผ่านทางหน้าเฟรชบุ๊ค
Do Chang Phannee


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )