น้องฟีฟ่า
Fifa
Athicha Aksornthung

อายุ 7 ขวบ สูง 119 ซ.ม. น้ำหนัก 23.2 กก. สัดส่วน 23.5/23.5/27
ถ่ายแบบ ของ Better Ever ,
Santakids contest,
เป็นดรัมเมเยอร์

การติดต่อกับผู้ปกครองผ่านทางเฟซบุ๊ค
Nontaly Jacky Aksornthung


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )