กุ๊กกี้

สูง 165 ซม. น้ำหนัก 55 กก
. 21 ปี

ความสามารถ
พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้

เป็นคณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เอกภาษาเกาหลี

การติดต่อ ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ค ไอดี
N
ichaphon Aomสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )