น้องใบข้าว
ด.ญ.กมลชนก โภคา
อายุ 6 ขวบ

การติดต่อน้องกับผู้ปกครองโดยตรง
มือถือ 0952656784
ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ค ไอดี
Moo Joy Chirachayaสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ


( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )