น้องแพรวา
ด.ญ.ธันยพร เดือนเพ็ญ

อายุ 5.6 ปี น. 17 กก. ส. 110 ซ.ม.
ความสามารถพิเศษ
กิจกรรมโรงเรียน ร้องเพลง เต้น เดินแบบ ถ่ายแบบ

การติดต่อกับผู้ปกครอง
คุณประนอม ทองแย้ม
โทร . 0934970858
เฟสบุ๊ค Thongyam Nom
ไอดี Line : 3321100
gmail : nomnom221220@gmail.com

 


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )