น้องของขวัญ
ด.ญ.ณัฏฐ์ธิดา มีใยคชภัค

อายุ 7 ขวบ สูง 125 ซ.ม. หนัก 21 กก.
ชอบรำและเต้นเพลงเกาหลี

การติดต่อกับผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครอง สรัลรักษ์ มีชูศักดิ์
Facebook : Ruedeemol Meechusak


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ


( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )