น้องควีน
ด.ญ.อุมาพร พานทอง
อายุ 7 ปี
สุง135 ซ.ม. น.น 26 กก.

ความสามารถพิเศษ
เต้น ว่ายน้ำ ร้องเพลง

การติดต่อกับผู้ปกครอง
ผ่านทางไอดีเฟสบุ๊ค
Ghdi Hzyu
การติดต่อทางมือถือ
0863263951 คุณนกนักแสดงอิสระ