น้องแอนฟิลว์
อายุ 9 เดือน
น้ำหนัก 9 กก. ส่วนสูง 69 ซ.ม.
...........................
ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50
เด็กน้อยน่ากอดของ Babi mind ประจำปี 2562
และได้คะแนน vote มาเป็นลำดับที่ 10
................
นำคอมการ์ดเสนองาน ติดต่อผู้ปกครองน้องโดยตรง
................
การติดต่อผู้ปกครองผ่านทางไอดีเฟสบุ๊ค
Dusadee Mee-ngoenนักแสดงอิสระ